8 Peribahasa yang Diterapkan Sebagai Prinsip Hidup Adat Budaya Orang Batak

Setiap insan seharusnya mempunyai moral kehidupan yg telah tertanam pada hidupnya semenjak berdasarkan kecil. Begitupun setiap suku bangsa yg terdapat pada Indonesia tentulah mempunyai pepatah-pepatah bijak...